Zobacz

Aktualności
:: 2017-03-10 ::
Rozpoczynamy walkę ze smogiem.

:: 2015-10-09 ::
Nowa przestrzeń wiejska

:: 2015-10-09 ::
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska!

newsletter
Twój e-mail:

Zapisz sięWypisz się

Wybierz listę:RAPORT JUBILEUSZOWY
z działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w latach 1989 - 2009

O Fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.

Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.


Misja FWIE

    Fundacja istnieje po to, aby:
  • identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
  • szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  • dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
  • wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
  • w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności

Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.


Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.