Aktywna ochrona sów w Polsce.
Budowa partnerstwa społecznego
na rzecz ochrony sów
(czas realizacji IX 06 - XII 07)


Projekt finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację PZU.

sowy sowy

Celem projektu jest stworzenie nowego wizerunku sowy jako pożytecznego i ciekawego elementu przyrody. Poprzez aktywną edukację skierowaną w różne grupy społeczne chcemy wzbudzić potencjał ludzi, którzy nawet po zakończeniu projektu będą inicjowali kolejne zadania w celu ochrony sów. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie na terenie wszystkich województw w Polsce (głównie na terenach wiejskich), warsztatów dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, nauczycieli oraz szkoleń dla leśników, pracowników parków narodowych, krajobrazowych. Warsztaty omawiać będą wszystkie lęgowe gatunki sów występujących w Polsce, ich cechy rozpoznawcze, cechy przystosowawcze do drapieżnego, nocnego trybu życia, ich pożyteczną rolę ich w środowisku, zagrożenia, jakim podlegają oraz sposoby ich ochrony.

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci poprzez zorganizowanie 3 konkursów. Więcej na http://www.sowy.eco.pl

Odbiorcami konkursów będą dzieci w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Ogłoszenie konkursów nastąpi poprzez podanie takiej wiadomości na warsztatach dla dzieci i nauczycieli realizowanych przez koordynatorów regionalnych, poprzez artykuły w pismach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży oraz na stronie projektu www.sowy.eco.pl oraz www.fwie.eco.pl/sowikonkurs.
W ramach projektu pragniemy stworzyć Klub "Przyjaciel Sowy", który stanowić będzie otwarte forum w skład, którego mogłyby wejść wszystkie osoby, które są zainteresowane problematyką ochrony sów w Polsce. Oferta przystąpienia do Klubu zostanie skierowana m.in. szkół, przedszkoli, do członków organizacji pozarządowych, leśników, myśliwych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu bogatych w sowy terenach oraz wszystkich innych osób, którym zależy na zachowaniu sów w Polsce. Do Klubu będzie mógł przystąpić każdy bez potrzeby wnoszenia wpisowego, czy też konieczności wykonywania konkretnych działań ochronnych. Działalność Klubu będzie polegała na dostarczaniu jego członkom informacji o sowach m.in. poprzez wydawanie elektronicznego biuletynu, stronę WWW i organizowanie warsztatów, konkursów. Klub będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych sowami.
Ponadto na wiosnę 2007, planujemy zorganizowanie Pikniku Sowiego w Czasławiu koło Krakowa, gdzie pragniemy zaprosić ludzi z całej Polski zajmujących się sowami (naukowców, organizacje pozarządowe, fotografów przyrody).
W ramach projektu zostaną również wydane materiały edukacyjne w postaci: plakatów, nalepek, pakietu edukacyjnego dla nauczycieli wraz z płytą CD, książki popularnonaukowej o sowach. Materiały te będą rozdawane od lutego 2007r. bezpłatnie podczas warsztatów i szkoleń, będzie też możliwość ich otrzymania w siedzibie Fundacji.

Więcej informacji na stronie http://www.sowy.eco.pl


Copyright © 2007 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych