zakładka informacyjnatytuł projektu:

Sowy - nocne pohukiwanie o pomoc.

koordynator projektu:
Barbara Draus
tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
10.03.2005 r. - 10.01.2006 r.

strona internetowa projektu:
www.sowy.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Programu Małych Grantów GEF/SGP

Program Małych Grantów GEF/SGP

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Fundacji Parnerstwo dla Środowiska

Fundacja Parnerstwo dla Środowiska

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 10.03.2005 r. - 10.01.2006 r. |

Sowy - nocne pohukiwanie o pomoc.

Ochrona rzadkich gatunków leśnych Polski południowej. Aktywna ochrona sów w Małopolsce

Celem projektu były kompleksowe działania edukacyjne oraz budowa partnerstwa społecznego wspierającego aktywną ochronę sów. Projekt miał na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań na rzecz czynnej ochrony sów. Człowiek nierzadko tępi sowy i świadomie ogranicza ich miejsca lęgowe w swoim sąsiedztwie, ze względu na brak wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Dlatego też program zakładał przede wszystkim zmianę wizerunku sów poprzez edukację społeczeństwa ale także konkretne działania ochrony czynnej.

W ramach projektu przeprowadzono 4 akcje warsztatowo-inwentaryzacyjne, w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób, w tym pracownicy 16 nadleśnictw RDLP Katowice, Kraków, Radom i Lublin, a także liczne grono pracowników parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Poleskiego, Świętokrzyskiego, Pienińskiego, Tatrzańskiego i Gór Stołowych oraz ukraińskiego Szackiego Parku Narodowego. w warsztatach wzięli również udział reprezentanci parków krajobrazowych: Chełmskich, ZPKBŚ w Żywcu, Popradzkiego, Pogórza oraz organizacji pozarządowych jak ROEE z Krakowa, TBOP z Kielc, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Polska Grupa Badawcza Pójdźki. Dużym wsparciem była obecność studentów z AR w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, SGGW, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzydniowe warsztaty składały się zarówno z części teoretycznej omawiającej różne aspekty biologii i ekologii sów, ale przede wszystkim ich rozpoznawania, inwentaryzacji i ochrony. Część terenowa miała na celu pokazanie praktycznych metod badań w terenie. Akcja została zorganizowana w ścisłej współpracy i uczestnictwie leśników, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz ornitologów i nauczycieli. Artykuł na temat przeprowadzonej akcji pt. "Liczymy (na) sowy" ukazał się w kwartalniku "Parki Narodowe", numer 3/2005. Przeprowadzono również 10 prelekcji dla szkół i nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Uczestniczyło w nich około 700 osób. Prelekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wszędzie wskazywano na konieczność przeprowadzenia większej ilości tego typu szkoleń. Zaangażowanie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem przerosło oczekiwania prowadzących szkolenie. Do dnia dzisiejszego wciąż otrzymujemy zgłoszenia mówiące o potrzebie przeprowadzenia tego typu prelekcji w szkołach, przedszkolach, pracowniach edukacji.

W ramach projektu wydano również książkę "Metody badań i ochrony sów", który jest z założenia poradnikiem powstałym na bazie doświadczeń około 20 autorów. Osią pracy jest dokładnie w niej opisane 11 gatunków sów, lęgowych bądź prawdopodobnie lęgowych w Polsce. Poradnik ten cieszy się ogromną popularnością wśród ornitologów, przyrodników, leśników, nauczycieli itp. Jest to jedyny na rynku polskim tego typu poradnik. Dużym zainteresowaniem cieszą się również inne produkty projektu jak: plakat "Sowy Polski", ankiety inwentaryzacyjne do oznaczania sów i wypluwek w terenie, naklejki.

W ramach projektu zinwentaryzowano także sowy Krakowa i wywieszono 50 budek dla puszczyka. Wkrótce będą one monitorowane, również przy udziale młodzieży szkolnej. Projekt był realizowany we współpracy z członkami Stowarzyszenia Ochrony Sów, Lasów Państwowych oraz Babiogórskiego, Gorczańskiego, Poleskiego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.