Zobacz

Aktualności
:: 2017-03-10 ::
Rozpoczynamy walkę ze smogiem.

:: 2015-10-09 ::
Nowa przestrzeń wiejska

:: 2015-10-09 ::
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska!

newsletter
Twój e-mail:

Zapisz sięWypisz się

Wybierz listę:RAPORT JUBILEUSZOWY
z działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w latach 1989 - 2009

Sponsorzy

Projekty finansowane przez:
Agencja Reklamy i Dydaktyki "Mentor"
Projekty finansowane przez:
Ambasada Królestwa Niderlandów
Projekty finansowane przez:
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
Projekty finansowane przez:
ECORYS
Projekty finansowane przez:
EKO CYKL Organizacja Odzysku S.A.
Projekty finansowane przez:
Environmental Partnership for Central and Eastern Europe (EPCE)
Projekty finansowane przez:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Projekty finansowane przez:
Fundacja Fundusz Partnerstwa
Projekty finansowane przez:
Fundacja Fundusz Współpracy
Projekty finansowane przez:
Fundacja im. Stefana Batorego
Projekty finansowane przez:
Fundacja Parnerstwo dla Środowiska
Projekty finansowane przez:
Fundacja PZU
Projekty finansowane przez:
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Projekty finansowane przez:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekty finansowane przez:
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Projekty finansowane przez:
Fundusze strukturalne PHARE
Projekty finansowane przez:
Heinrich Boll Stiftung
Projekty finansowane przez:
JAWOR Marcin Krzyżański
Projekty finansowane przez:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Projekty finansowane przez:
Ministerstwo Środowiska
Projekty finansowane przez:
Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych
Projekty finansowane przez:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekty finansowane przez:
Natuur en Milieu Overijssel
Projekty finansowane przez:
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Projekty finansowane przez:
Organizacja Odzysku REBA
Projekty finansowane przez:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Projekty finansowane przez:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Projekty finansowane przez:
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Oświęcimiu
Projekty finansowane przez:
Program "Mlodzież w działaniu"
Projekty finansowane przez:
Program Leonardo da Vinci
Projekty finansowane przez:
Program Małych Grantów GEF/SGP
Projekty finansowane przez:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekty finansowane przez:
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Projekty finansowane przez:
Rada Sołecka Gminy Czarny Dunajec
Gmina Czarny Dunajec
Gimnazjum w Czarnym Dunajcu
Projekty finansowane przez:
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC)
Projekty finansowane przez:
Rockefeller Brothers Fund
Projekty finansowane przez:
Stichting Doen
Projekty finansowane przez:
Stowarzyszenie "Forum Opakowań Szklanych" (FOS)
Projekty finansowane przez:
Tatrzański Park Narodowy
Projekty finansowane przez:
The Northern Alliance for Sustainability (ANPED)
Projekty finansowane przez:
The World Bank
Projekty finansowane przez:
Unia Europejska - Instrument Finansowy Life+
Projekty finansowane przez:
Unia Europejska w ramach POIiŚ oraz NFOŚiGW
Projekty finansowane przez:
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekty finansowane przez:
Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny
Projekty finansowane przez:
University of Sunderland
Projekty finansowane przez:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Projekty finansowane przez:
Urząd Miasta Kielce
Projekty finansowane przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Projekty finansowane przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Projekty finansowane przez:
Województwo Małopolskie