zakładka informacyjnatytuł projektu:

Projekt ochrony sów

koordynator projektu:
Barbara Draus
tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.07.2006 - 31.05.2007

strona internetowa projektu:
www.sowy.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Fundacji PZU

Fundacja PZU

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.07.2006 - 31.05.2007 |

Projekt ochrony sów

realizowany w ramach konkursu Fundacji PZU "Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach"

Propagowanie edukacji proekologicznej na terenach wiejskich jest szczególnie ważne. Większość gatunków sów występujących w Polce związana jest z terenem rolniczym (lęgi, miejsce polowań) i tu w szczególności są zagrożone ze strony człowieka. Do dzisiaj są często tępione ze względu na zła sławę, jaką dały jej legendy i zabobony. Gdy tymczasem sowy są naszym sprzymierzeńcem w walce z szkodnikami upraw takimi jak norniki, myszy, a także szczury, które są podstawowym pokarmem tych ptaków. Zwłaszcza edukacja na terenach wiejskich takich, jakie można znaleźć na terenie gminy Raciechowice wydaje się szczególnie istotna. Gmina Raciechowice posiada statut gminy ekologicznej, dlatego też szczególnie tu, ważne jest kształtowanie odpowiednich podstaw proekologicznych. Są to tereny sąsiadujące z bardzo cennymi przyrodniczo terenami Beskidu Wyspowego, gdzie często występują sowy. Dlatego też program zakłada przede wszystkim zmianę wizerunku sów poprzez edukację dzieci i młodzieży, a pośrednio ma oddziaływać na ich rodziny.

W ramach projektu zorganizowano kompleksowe działania edukacyjne poprzez zorganizowanie plenerowych warsztatów z aktywnymi metodami nauczania. Na pytanie "co pohukuje nocą"odpowiadały sobie dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Raciechowice. Zajęcia były dostosowane do poziomu wiedzy poszczególnych grup wiekowych uczestników. Składały się z prezentacji multimedialnej, która w ciekawy sposób podawała informacje na temat wszystkich sów występujących w Polsce, ich cechach rozpoznawczych, przystosowawczych do drapieżnego i nocnego trybu życia. Prezentacja była wzbogacona pokazem piór, wypluwek oraz spreparowanych okazów. Dzieci i młodzież uczestniczyły w grach i zabawach dydaktycznych, słuchały odgłosów różnych gatunków sów, a także wykonywały prace plastyczne w różnych technikach o tematyce sowiarskiej. W warsztatach uczestniczyło: 782 dzieci i około 40 nauczycieli. Ponadto wykonano i zawieszono 30 budek lęgowych na terenie gminy. Głównie były to budki lęgowe przeznaczone dla puszczyka i pójdźki. Projekt dostał akceptację i poparcie nadleśnictwa Myślenice, które aktywnie włączyło się w akcje wykonując samodzielnie dodatkowe budki wieszane w sąsiednich gminach. 27 maja 2007 w miejscowości Czasław w gminie Raciechowice odbył się Wielki Piknik Sowi na którym między innymi rozdane zostały nagrody w trzech kategoriach: konkursu plastycznego "Spotkanie z sową", dla przedszkoli na wykonanie sowy w dowolnej technice, konkursu plastycznego dla szkół podstawowych na najlepszy plakat mówiący o pożytecznej roli sów, wykonany w dowolnej technice "Pożyteczna sowa" oraz konkursu ?Sowy mojej okolicy? dla klas szkół gimnazjalnych na artykuł na temat sów danego terenu (nadeszło 145 prac).