zakładka informacyjnatytuł projektu:

Zielona Inicjatywa Gospodarcza

koordynator projektu:
Andrzej Żwawa
tel.(012) 422 22 64, (012) 422 21 47
e-mail: zb@eco.pl

czas realizacji projektu:
01.11.2008 r. - 03.03.2010 r.

strona internetowa projektu:
www.zig.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

ECORYS

ECORYS

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.11.2008 r. - 03.03.2010 r. |

Zielona Inicjatywa Gospodarcza

Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw w Krakowie

Projekt "Zielona Inicjatywa Gospodarcza" jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach dofinansowania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i przy wsparciu partnerów krajowych i zagranicznych. Ma charakter kompleksowy i obejmuje kilka etapów, których najważniejszym rezultatem ma być zwiększenie efektywności ekologicznej małych i mikroprzedsiębiorstw z terenu Krakowa. W tym celu zostanie zawiązane partnerstwo międzysektorowe obejmujące co najmniej 30 firm (wyłonionych z powstałej już w 2005 r. bazy www.krakow.targi.eco.pl) oraz kilkanaście organizacji pozarządowych, placówek szkoleniowo-doradczych i naukowo-badawczych oraz instytucji publicznych wspierających przedsiębiorczość i działających na rzecz ochrony środowiska. Stworzą one grupę założycielską partnerstwa. Partnerstwo będzie miało charakter otwarty, tzn. chętni będą mogli podpisać deklarację uczestnictwa i wziąć udział w projekcie. Narzędziem bieżącej komunikacji partnerstwa będzie lista dyskusyjna.

    Projekt ma następujące etapy:
  1. monitoring prasy i informatorów gospodarczych w celu uzyskania informacji nt. standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji oraz promocji
  2. przeprowadzenie wywiadów z około 100 przedstawicielami małych i mikroprzedsiebiorstw branży ekologicznej w Krakowie, co pozwoli potem na opracowanie strategii współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi
  3. indywidualne konsultacje dla firm-członków partnerstwa w zakresie realizacji standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji oraz promocji
  4. spotkania grup seminaryjnych członków partnerstwa, podejmujących problemy w zakresie ww. bloków tematycznych
  5. międzynarodowa konferencja, której celem będzie upowszechnienie informacji o partnerstwie, prezentacja wyników pracy w tematycznych grupach seminaryjnych, omówienie strategii i rekomendacji dla branży oraz przedstawienie najlepszych praktyk współpracy międzysektorowej w Polsce i za granicą, mających na celu ekorozwój na poziomie lokalnym.

W wyniku badania mediów i rynku, badań sektora, konsultacji, spotkań grup seminaryjnych i konferencji powstaną: 3 raporty odpowiadające modułom tematycznym, które posłużą do opracowania optymalnej strategii współpracy; publikacja podsumowująca projekt i opisująca partnerstwo oraz pokonferencyjna publikacja o najlepszych praktykach w branży - głównie w oparciu o przykłady zagraniczne. Wydawnictwa te będą rozpowszechnione wśród partnerów projektu oraz mediów. Dostępne będą też ich wersje elektroniczne. W ramach projektu planowana jest także jego promocja partnerów i partnerstwa za pomocą strony internetowej, comiesięcznego newslettera, ulotek, torb ekologicznych, opasek dla rowerzystów, stojaków z "wizytówkami" partnerów, ogłoszeń w mediach, udziału w krakowskich targach i festiwalach.

Projekt trwać będzie 17 miesięcy, w trakcie których umocni się współpraca między jego podmiotami, podniesione zostaną standardy ekologiczne ich działalności a także wzrośnie ich wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych w innych krajach.

Udział w projekcie oraz wszelkie jego produkty będą bezpłatne.