zakładka informacyjnatytuł projektu:

Sowy Polski

koordynator projektu:
Romuald Mikusek
tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
08.2009 - 30.06.2011

strona internetowa projektu:
www.sowy.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 08.2009 - 30.06.2011 |

Sowy Polski

Ze względu na duży, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji i prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE otrzymała możliwość poszerzenia i kontynuowania projektu dzięki wsparciu NFOŚ i GW a także WFOŚi GW w Krakowie. W ramach obecnych działań przewiduje się m. in. wydanie:

  • poszerzonej wersji pakietu edukacyjnego "Sowy Polski", w skład którego wchodzić będzie m.in. prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry edukacyjne, puzzle, karty itp.
  • filmu edukacyjnego "Sowy Polski" (30 min.)
  • naklejek i koszulek promocyjnych.

Podobnie jak poprzednio, silnym akcentem projektu mają być warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch kolejnych konkursów dla dzieci: "Sowi las", to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze zorganizowanej zabawy, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś "Sówka, mądra główka" skierowana jest do dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum).Bieżące informacje na temat działania projektu będzie można znaleźć wkrótce na stronie www.sowy.eco.pl, gdzie też znajdzie się informacja podsumowująca poprzednią edycję projektu. Zapraszamy gorąco do udziału w warsztatach i konkursach oraz prosimy o zgłaszanie akcesu na adres edukacja@fwie.eco.pl