zakładka informacyjnatytuł projektu:

Woda, powietrze, ziemia, ogień - pakiet edukacyjny

koordynator projektu:
Barbara Draus
tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.12.2009-31.10.2010

strona internetowa projektu:
www.zywioly.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.12.2009-31.10.2010 |

Woda, powietrze, ziemia, ogień - pakiet edukacyjny

Głównym celem projektu jest dostarczenie wartościowych merytorycznie materiałów edukacyjnych w postaci pakietu edukacyjnego pn. "Żywioły", przygotowanego przez doświadczonych pedagogów, przyrodników i metodyków. Jest to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych . Wybrane elementy pakietu mogą również z powodzeniem wykorzystać nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy świetlic itp., stosując odpowiednie modyfikacje. Wszystkie treści oraz umiejętności są zarówno zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum, jak i kształcą umiejętności kluczowe.

Pakiet ma formę zbioru scenariuszy zajęć ? po 6 dla przedszkola i klas I-III oraz klas IV-VI. Każdy scenariusz został wzbogacony o karty pracy do wykorzystania podczas lekcji, jako zadanie domowe lub samodzielne pomoce dydaktyczne. Scenariusze są poprzedzone tekstami przewodnimi - opowiadaniami, wierszami ? nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci słuchowiska i pokazu fotografii i zdjęć. Całość uzupełnia piętnaście dodatkowych kart pracy (malowanki, rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne) oraz dwadzieścia kolorowych plansz tematycznie związanych z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Atrakcyjnym dopełnieniem pakietu są gra planszowa oraz puzzle. Kolejne scenariusze zajęć zostały tak skonstruowane, aby dać nauczycielowi swobodę realizacji ? mogą być wdrażane w całości lub w interesujących nauczyciela fragmentach. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia, iż większość scenariuszy jest przeznaczona do realizacji na więcej niż jednej jednostce lekcyjnej. W ramach projektu przewidziano również 2 godzinne bezpłatne warsztaty prezentujące pakiet. Warsztaty będą realizowane w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim w IV kwartale 2010 roku. Warsztaty skierowane są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców świetlic, pracowników edukacyjnych, wychowawców socjoterapeutycznych itp.

Bardzo prosimy o pomoc w organizacji tego typu warsztatów. Wymogiem jest zorganizowanie przez Państwa bezpłatnej sali oraz 30 uczestników warsztatów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2010, na adres mailowy edukacja@fwie.eco.pl lub telefonicznie: 0126315731.

Ze strony Fundacji gwarantujemy doświadczoną kadrę trenerską, która przeprowadzi warsztaty, jak również bezpłatne pakiety edukacyjne oraz dyplomy uczestnictwa.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.zywioly.eco.pl