zakładka informacyjnatytuł projektu:

Projekt edukacyjny nt. odnawialnych źródeł energii

koordynator projektu:

tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.07.2010 - 31.01.2012

strona internetowa projektu:
www.zielonaenergia.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.07.2010 - 31.01.2012 |

Projekt edukacyjny nt. odnawialnych źródeł energii

Projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) ma za zadnie szeroko pojętą edukację społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla konwencjonalnych nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych). Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje m.in. energię słońca, wiatru, wody, geotermalną i biomasy. Właściwe wykorzystanie tych źródeł energii stanowi istotny element idei zrównoważonego rozwoju kraju i ochrony środowiska, które może przynieść korzyści w postaci m.in. oszczędności zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska itp. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa nt. odnawialnych źródeł energii.

Celem tej kampanii jest uczulenie społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli, edukatorów ekologicznych. Projektem zostanie objęta cała Polska a w szczególności województwa: małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie. W ramach projektu przewiduje się wydanie pakietu edukacyjnego nt. odnawialnych źródeł energii, który przygotowany zostanie jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet edukacyjny będzie zawierał m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych, płytkę CD z prezentacją multimedialną, plansze, gry edukacyjne, również pomoce dydaktyczne pozwalające zilustrować prostymi doświadczeniami sposoby wykorzystania energii odnawialnej. W celu promocji pakietu edukacyjnego planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak również dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych i społeczności lokalnej. Planowany termin przeprowadzania warsztatów: II kwartał 2011 - IV kwartał 2011.

Patronat nad projektem objęli m.in. Centrum Informacji o Środowisku, EnergieOdnawialne.pl, dziuraozonowa.pl, StowarzyszenieEnergiiOdnawialnej.pl, Aleja Edukacji.pl, ŹródłaOdnawialne.pl, Cire.pl, Aeroenergetyka, Czysta Energia, GLOBEnergia, Aura oraz Radio Pryzmat.