zakładka informacyjnatytuł projektu:

Warsztaty OZE

koordynator projektu:

tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
12.2010 - 06.2011

strona internetowa projektu:
www.zielonytelefon.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 12.2010 - 06.2011 |

Warsztaty OZE

Projekt szkoleniowy OZE jest to odpowiedź na aktualną potrzebę przekazania najnowszych informacji o odnawialnych źródłach energii, szczególnie w świetle wciąż topniejących zasobów nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych).

W trakcie jednodniowych bezpłatnych warsztatów (łącznie 30-tu) chcemy zapoznać jej uczestników zarówno z zaletami jak i zagrożeniami stojącymi za różnymi sposobami pozyskiwania energii. Będziemy omawiać dostępne technologie OZE oraz ich sytuację prawną. W trakcie warsztatu chcemy również przeprowadzić debatę lokalną na temat ewentualnych zagadnień związanych z tematyką OZE, które byłyby ważne z punktu widzenia lokalnej specyfiki i uwarunkowań, czy też problemów związanych z konkretnymi inwestycjami. Warsztaty przeznaczone są dla społeczności lokalnych, głównie pracowników pionu administracyjnego i grup decyzyjnych w zakresie planowania strategii rozwoju gmin, jak również sołtysów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców itp. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny z użyciem zestawu edukacyjnego prezentującego odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowej, ogniwa słonecznego, itp.).

Wszystkich zainteresowanych warsztatami, szczególnie z terenów gdzie planowane są inwestycje OZE, prosimy o kontakt pod numerem 126315731 lub mail: edukacja@fwie.eco.pl.