zakładka informacyjna


tytuł projektu:

Wydawnictwo "Zielone Brygady"

koordynator projektu:
Andrzej Żwawa
tel.(012) 422 22 64, (012) 422 21 47
e-mail: zb@eco.pl

czas realizacji projektu:
1989-2011

strona internetowa projektu:
www.zb.eco.pl
Sponsorzy projektu
Brak dofinansowania.

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 1989-2011 |

Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Wydawnictwo "Zielone Brygady" służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce. Jest niezależne od jakiejkolwiek organizacji, czy opcji światopoglądowej. Publikuje najstarszy i najważniejszy miesięcznik polskich organizacji ekologicznych - "Zielone Brygady. Pismo ekologów", oraz wiele książek na temat szeroko pojętej ekologii. Treść większości publikacji Wydawnictwa dostępna jest w całości na jego stronach internetowych.

W r. 2007 projekt: Zielone Brygady - program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (FW nr 8224/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.01/zos/026) oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO nr 489).