zakładka informacyjnatytuł projektu:

Biogazownie - korzyści czy zagrożenia

koordynator projektu:

tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.09.2012-31.08.2013

strona internetowa projektu:
www.biogazownie.fwie.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.09.2012-31.08.2013 |

Biogazownie - korzyści czy zagrożenia

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy wybranej grupy docelowej w zakresie funkcjonowania i działania biogazowni oraz ich wpływu na społeczność lokalną. Projekt zawiera różne formy edukacji ekologicznej. Planowane jest przeprowadzenie 70-ciu 7-godzinnych szkoleń z elementami warsztatów (1050 uczestników), opracowanie i wydanie poradnika o biogazowniach oraz prezentacji multimedialnej o tej samej tematyce (2tys. egz. każdy). Projekt będzie realizowany w gminach gdzie funkcjonują i są planowane do realizacji biogazownie. Warsztaty będą także prowadzone na obszarach o dobrych predyspozycjach do lokowania biogazowi. W ramach projektu przewidziane są główne działania edukacyjne oraz działania wspierające.
Do działań głównych należą:
- przygotowanie i wydanie prezentacji multimedialnej pod tytułem" Biogazownie korzyści czy zagrożenia";
- 7-godzinne warsztaty przedstawiające korzyści społeczne i środowiskowe wynikające z budowy i funkcjonowania biogazowni na danym terenie jak i zagrożenia w przypadku źle realizowanych i nieodpowiednio zlokalizowanych inwestycji.
Do działań wspierających należą:
- opracowanie i prowadzenie portalu internetowego o tematyce biogazowni, który będzie pełnił także funkcję promocji projektu oraz funkcję edukacyjną dla osób, które nie mogły uczestniczyć w warsztatach. W ramach portalu przewidziane jest stworzenie panelu eksperta gdzie możliwe będzie zadawanie pytań online a odpowiedzi będą publikowane na portalu;
- opracowanie i wydanie poradnika o biogazowniach napisanego językiem zrozumiałym dla laika. Poradnik ma na celu szerzenie wiedzy o biogazowniach w szczególności wśród osób z obszarów wiejskich i małych miast wykluczonych cyfrowo, którzy nie będą mogli skorzystać z portalu czy szkoleń.