zakładka informacyjnatytuł projektu:

Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja

koordynator projektu:

tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.01.14 - 31.12.2015

strona internetowa projektu:
www.natura2000.fwie.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.01.14 - 31.12.2015 |

Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja

Natura 2000-Pozytywna Inspiracja

Projekt "Natura 2000-Pozytywna Inspiracja" ma za zadanie promowanie Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Brak rzetelnej wiedzy wraz z istniejącymi stereotypami i mitami o możliwości gospodarowania na terenach chronionych powoduje, że powstawanie obszarów Natura 2000 w najbliższym sąsiedztwie budzi lęk i niechęć mieszkańców oraz inwestorów. Dlatego tak ważna jest zmiana świadomości, poprzez wyjaśnienie pojęć związanych z siecią Natura 2000, mechanizmów jej wdrażania i funkcjonowania jako idei wspólnego europejskiego systemu ochrony przyrody. Celem projektu jest także kreowanie postaw aktywnego wypoczynku i pasji odkrywania tajemnic przyrody.

Do projektu wybrane zostały następujące grupy obszarów Natura 2000 na terenie Polski:

 1. Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica
 2. Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dorzecze Górnego Sanu
 3. Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi
 4. Puszcza Knyszyńska
 5. Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska
 6. Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu
 7. Ostoja Drawska
 8. Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski
 9. Babia Góra i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
 10. Góry Stołowe np. z Górami Orlickimi, Dolina Bystrzycy Łomnickiej


W ramach projektu planujemy:

 • ponowne wydanie pakietu edukacyjnego "Natura 2000",
 • wydanie nowego pakietu edukacyjnego "Natura 2000-Pozytywna Inspiracja", jako narzędzie dydaktyczne dla agroturystyk, gospodarstw rolnych, osób zajmujących się turystyką kwalifikowaną na terenach Natura 2000, itp.,
 • wydanie materiałów promocyjnych w postaci koszulek i toreb ekologicznych,
 • przeprowadzenie 1030 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej),
 • przeprowadzenie 50 wielopokoleniowych wycieczek przyrodniczych,
 • przeprowadzenie 150 dni tematycznych warsztatów dla społeczności lokalnych (Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000, Szkoła Rozwoju - Ekomarka),
 • rozbudowanie portalu internetowego: www.natura2000.fwie.pl,
 • przeprowadzenie konkursu pn."Natura-Naturalna Inspiracja" dla szkół i przedszkoli na zorganizowanie lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy, pokazów prezentacji multimedialnych itp.)adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności.


Więcej informacji na stronie projektu www.natura2000.fwie.pl