zakładka informacyjnatytuł projektu:

Robimy tlen - drzewa dla Krakowa

koordynator projektu:
Anna Mendel, Joanna Wójcik
tel.607-358-222
e-mail: biuro@fwie.pl

czas realizacji projektu:
1.04.2018-30.11.2018

strona internetowa projektu:
www.robimytlen.pl
Sponsorzy projektu
Brak dofinansowania.

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 1.04.2018-30.11.2018 |

Robimy tlen - drzewa dla Krakowa

Robimy tlen - drzewa dla Krakowa


Projekt realizowany 1 kwietnia 2018 - 30 listopada 2018

Fundacja na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pt. "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa" wiosną 2018 roku prowadzi w krakowskich szkołach i przedszkolach warsztaty ekologiczne na temat drzew, połączone z sadzeniem sadzonek rodzimych drzew na terenie placówek edukacyjnych.

Głównym celem Projektu "Robimy tlen - drzewa dla Krakowa" jest edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza w Krakowie - zwiększą się tereny zadrzewione w mieście, podniesie się także świadomość ekologiczna mieszkańców. W ramach projektu zostaną zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby - będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń).

Pierwsza część projektu realizowana była przez naszą Fundację w okresie od maja do czerwca tego roku. W tym czasie: przeprowadziliśmy 40 zajęć edukacyjnych, łącznie we wszystkich zajęciach uczestniczyło około 1000 dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli, na terenach placówek edukacyjnych posadzonych zostało 127 drzew.

Druga część warsztatów ekologicznych odbędzie się jesienią.

Harmonogram projektu:

IV-VI 2018 - akcja edukacyjna w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki itp.

IX-XI 2018 - akcja edukacyjna w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki itp.

Zapraszamy do współpracy!

Projekt realizowany na zlecenie:

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego


Projekt realizowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego