zakładka informacyjnatytuł projektu:

Mobilne laboratorium POLoNEs
Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji

koordynator projektu:
Anna Mendel, Aldona Browarnik
tel.607-358-222
e-mail: biuro@fwie.pl a.browarnik@fwie.pl

czas realizacji projektu:
1.01.2016-31.12.2022

strona internetowa projektu:
www.polones.fwie.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 1.01.2016-31.12.2022 |

Mobilne laboratorium POLoNEs
Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji

Mobilne laboratorium POLoNEs Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji


Projekt realizowany w latach I 2016 - XII 2022

Jednym z głównych czynników wpływających na zdrowotność mieszkańców, zarówno w miastach, jak i na wsiach jest jakość powietrza. Obecnie największym zagrożeniem dla czystości powietrza jest niska emisja pochodząca głównie z gospodarstw domowych, często wiążąca się ze spalaniem paliw o niskiej wartości energetycznej w przestarzałych piecach, a także usuwaniem poprzez spalanie odpadów.

W ramach projektu od 2017 roku będziemy prowadzić edukację społeczności lokalnych przy pomocy specjalnie skonstruowanego laboratorium, mogącego dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców etc.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Jak działa "POLoNEs"

Mobilne Laboratorium POLoNEs stanowią dwa elementy:

zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,

OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I "przyczyny" niskiej emisji, moduł II "ograniczenie" niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III "likwidacja" niskiej emisji).

Aparaturę pomiarową stanowią:
analizator spalin do badania zawartości tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłu w spalinach,
analizator spalin do badania zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz węglowodorów w spalinach,
analizator jakości powietrza do badania zawartości tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, lotnych związków organicznych w powietrzu,
pyłomierz do badania zawartości pyłu w powietrzu.

W towarzyszącym przyczepie OZE Busie można poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy też pomp ciepła (moduł III "likwidacja" niskiej emisji).

Interaktywnej ekspozycji towarzyszy stoisko w namiocie z planszami edukacyjnymi oraz ekranem pozwalającym na prezentowanie większej liczbie osób wyników pomiarów dokonywanych podczas zajęć.

Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i osób dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.

W okresie od czerwca do października 2019 r. prowadziliśmy intensywne działania edukacyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego. Więcej o kampanii na stronie projektu: www.polones.fwie.plZapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Partnerzy projektu:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł Energii WGGIOŚ AGH w Miękini