Zobacz

Aktualności
:: 2017-03-10 ::
Rozpoczynamy walkę ze smogiem.

:: 2015-10-09 ::
Nowa przestrzeń wiejska

:: 2015-10-09 ::
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska!

Aktualne projekty
Mobilne laboratorium POLoNEs
Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji
Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu

newsletter
Twój e-mail:

Zapisz sięWypisz się

Wybierz listę:RAPORT JUBILEUSZOWY
z działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w latach 1989 - 2009
:: Co nowego? ::

Zamówienia publiczne

Kraków, dnia 2011-04-11
Znak sprawy: DZP-PL-SK1/2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie - zapytanie o cenę

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą: 31-121 Krakw, ul. Czysta 17/4, tel/fax.: (012) 6315730, www.fwie.eco.pl, zawiadamia, że w ramach oferty zapytanie o cenę w dniu 2011-04-11 r. dokonano wyboru wykonawcy na: Druk publikacji nt metod zimowego liczenia ptaków.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło ofert: 3 - wszystkie ważne:

 1. 2M SYSTEM,
  adres: ul. Nowa Wieś 53, 32-065 Krzeszowice
  liczba uzyskanych punktów * : 82.73

 2. Lukgraph Łukasz Sznajder,
  adres: ul. Duża Góra 35/8, 30-857 Kraków
  liczba uzyskanych punktów * : 94.30

 3. GEOSYSTEM Burek, Kotyza spółka cywilna,
  adres: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
  liczba uzyskanych punktów * : 100.00

* Liczba uzyskanych punktów przez ofertę wg kryterium: najniższa cena

Po ocenie ofert przez Komisję, wybrano ofertę, firmy: GEOSYSTEM Burek, Kotyza spółka cywilna, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tej ofercie wynosi: 11193.00 zł brutto , w tym podatek VAT ( 23% ) - 2093.00 zł.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- 2011-04-19

O wynikach niniejszego wyboru powiadomiono wykonawców telefonicznie w dniu 2011-04-11. Niniejsze ogłoszenie zostało doręczone wykonawcom faxem i osobiście oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.fwie.eco.pl w dniu 2011-04-11 r.