okładka
szczegółowe informacje
Pakiet edukacyjny

Wiedzą dzieci jak segregować śmieci


rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-87331-87-0

Wydana w ramach projektu:
Program edukacyjny - Dobre rady na odpady

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Pakiety edukacyne

Wiedzą dzieci jak segregować śmieci

2009

Pakiet edukacyjny przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych z edukacji ekologicznej dotyczącej tematyki zrównoważonej gospodarki odpadami. Zawarte w nim cenne dla edukatora wskazówki metodyczne, z pewnością przyczynią się do lepszego osiągnięcia celów programu. Adresowany do nauczycieli wstęp do pakietu edukacyjnego zawiera podstawowe definicje i metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Główne zadania pakietu edukacyjnego to:

 • przekazanie najnowszych treści edukacyjnych w dziedzinie odpadów,
 • przedstawienie podstawowych definicji i metod postępowania z odpadami komunalnymi,
 • udostępnienie ciekawych ćwiczeń praktycznych związanych z tematyką pomocy dydaktycznej możliwych do wykorzystania podczas zajęć, jak również w domu, przez każdego,
 • przybliżenie najnowszych danych dotyczących odpadów oraz wskazanie źródeł samodzielnego ich zdobywania (strony internetowe instytucji zajmujących się tą problematyką),
 • pomoc w tworzeniu ciekawych - także przy wykorzystaniu nowoczesnych technik - zajęć o tematyce odpadowej,
 • zaprezentowanie ciekawych rozwiązań praktycznych prowadzenia lekcji i zajęć z dziećmi, głównie przy użyciu aktywnych form nauczania,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
 • ukształtowanie i utrwalenie aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Pakiet edukacyjny "Wiedzą dzieci jak segregować śmieci" zawiera:
 • Wstęp do pakietu edukacyjnego.
 • 7 scenariuszy zajęć dla przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1-3).
 • 7 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych (klasy 4-6).
 • 7 scenariuszy zajęć dla gimnazjów.
 • Plakat ze znakami ekologicznymi.