okładka
szczegółowe informacje
Pakiet edukacyjny

Żywioły


rok wydania: 2010
ISBN:

Wydana w ramach projektu:
Woda, powietrze, ziemia, ogień - pakiet edukacyjny

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Pakiety edukacyne

Żywioły

2010

Tematem pakietu jest problematyka Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia. Pakiet edukacyjny ma w sposób nowatorski i oryginalny ująć bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe. Przekazywane treści są skorelowane z nowymi podstawami programowymi dla przedszkoli, nauczania zintegrowanego i klas 4-6 w szkole podstawowej. Zawiera również konkretne przykłady jak chronić poszczególne komponenty środowiska naturalnego na co dzień. Planowane metody pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowane działania, są nastawione na wyzwalanie w nich kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa atrakcyjność zajęć.
Bezpośrednim odbiorcą pakietu edukacyjnego są: nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych, pracownicy edukacyjni z ośrodków edukacji ekologicznej (np. Lasów Państwowych) w realizowanych przez nich programach.
W skład pakietu edukacyjnego wchodzą:

  • Pakiety tematyczne dla każdego z Żywiołów: Woda, Powietrze, Ziemia i Ogień.
  • Płyta z multimediami: diaporamami, nagraniami audio opowiadań i zawartością pakietu w formacie pdf.
  • Cztery gry planszowe: Źródło Energii, Kalambury, Wyspa Skarbów, Przygody kreta Kajtka.