zakładka informacyjnatytuł projektu:

Edukacja ekologiczna w przedszkolach - Cztery pory roku przedszkolaka

koordynator projektu:
Anna Mendel
tel.607 358 222
e-mail: ania@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
10.2008 r. - 09.2009 r.

strona internetowa projektu:
www.przedszkola.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 10.2008 r. - 09.2009 r. |

Edukacja ekologiczna w przedszkolach - Cztery pory roku przedszkolaka

Celem projektu jest przyrodnicza edukacja dzieci w wieku przedszkolnym wraz z ich nauczycielami, a także rozbudowanie programu edukacyjnego dla przedszkoli o elementy edukacji przyrodniczej.

    Cele ogólne programu "Edukacja ekologiczna w przedszkolach - Cztery pory roku przedszkolaka":
  • Budzenie i rozwijanie wrażliwości na przyrodę.
  • Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych.
  • Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan.
  • Kształtowanie proekologicznych postaw, w szczególności zaangażowania w aktywne formy ochrony przyrody we własnym środowisku.
  • Realizowany projekt dostarczy wartościowych merytorycznie materiałów dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli przedszkolnych w realizowanych przez nich programach, jak również pozwoli zaprezentować możliwości wykorzystania różnorodnych metod przekazywania treści przyrodniczych. Proponowane w scenariuszach ćwiczenia są atrakcyjne dla dzieci, poprzez co w sposób ciekawy i nie nużący zachęcą do przyswajania wiedzy, a dodatkowo ukierunkują do dalszych poszukiwań i zainteresowania przyrodą.