Zobacz

Aktualności
:: 2017-03-10 ::
Rozpoczynamy walkę ze smogiem.

:: 2015-10-09 ::
Nowa przestrzeń wiejska

:: 2015-10-09 ::
Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska!

newsletter
Twój e-mail:

Zapisz sięWypisz się

Wybierz listę:RAPORT JUBILEUSZOWY
z działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w latach 1989 - 2009
:: Co nowego? ::

Koordynatorzy

Anna Mendel
telefon: 607 358 222
e-mail: ania@fwie.eco.pl

Prowadzone projekty

 1. czas realizacji: 1.05.2018-31.07.2018
  tytul projektu: Warsztaty dotyczące Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego

 2. czas realizacji: 01.06.2012-30.09.2013
  tytul projektu: Akcja Rewelacja Śmieci Segregacja Promocja selektywnej zbiórki odpadów

 3. czas realizacji: 01.01.2012-01.07.2013
  tytul projektu: Projekt N2000

 4. czas realizacji: 01.01.2011-31.07.2012
  tytul projektu: Moja edukacja - Moja przyszłość

 5. czas realizacji: 10. 2009 - 09. 2011
  tytul projektu: Rozwój i wzmocnienie instytucjonalo-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych na lata 2009-11 (działanie realizowane w ramach "Programu dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.")

 6. czas realizacji: 01.2010 - 06.2010
  tytul projektu: Dobry start w dorosłość

 7. czas realizacji: 10.2008 r. - 09.2009 r.
  tytul projektu: Edukacja ekologiczna w przedszkolach - Cztery pory roku przedszkolaka

 8. czas realizacji: 07- 20.09.2009
  tytul projektu: Segregacja - rewelacja. Przyjazna edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży.

 9. czas realizacji: 10.2008 r. - 08.2009 r.
  tytul projektu: Rozwój i wzmocnienie instytucjonalno-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

 10. czas realizacji: 07 - 12. 2008 r.
  tytul projektu: Prawa i obowiązki w zakresie dostępu do informacji - działania na rzecz obywateli i administracji publicznej

 11. czas realizacji: 09 - 12. 2008 r.
  tytul projektu: Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu

 12. czas realizacji: 01 - 10.2008 r.
  tytul projektu: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych na rzecz ochrony przyrody i środowiska

 13. czas realizacji: 01.02 - 30.11.2007 r.
  tytul projektu: Wzmocnienie działalności interwencyjnej w ochronie środowiska

 14. czas realizacji: 26.01 - 07.12.2006 r.
  tytul projektu: Zielona edukacja w małopolskich szkołach

 15. czas realizacji: 01.11.2005 r. - 31.10.2006 r.
  tytul projektu: Zieleń drzewiasta Małopolski

 16. czas realizacji: 01.01.2006 r. - 31.08.2006 r.
  tytul projektu: Ochrona środowiska i stabilne społeczeństwo jako warunek zrównoważonego rozwoju

 17. czas realizacji: 09.08.2005 r. - 30.11.2005r.
  tytul projektu: Ekologiczne Centrum Pomocy Prawnej

 18. czas realizacji: 2004 r.
  tytul projektu: Promocja odnawialnych źródeł energii - objazdowa wystawa energetyczna

 19. czas realizacji: 2003 - 2003 r.
  tytul projektu: Ekologiczna Grupa Interwencyjna