zakładka informacyjnatytuł projektu:

Opracowanie, wydanie i dystrybucja pomocy dydaktycznej "Ekologia na każdym przedmiocie - scenariusze zajęć dla nauczycieli różnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"

koordynator projektu:
Szczegółowe informacje:
tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.11.2008 r. - 31.12.2009 r.

strona internetowa projektu:
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.11.2008 r. - 31.12.2009 r. |

Opracowanie, wydanie i dystrybucja pomocy dydaktycznej "Ekologia na każdym przedmiocie - scenariusze zajęć dla nauczycieli różnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"

Opracowanie, wydanie, promocja i dystrybucja publikacji książkowej i płyty CD "Ekologia na każdym przedmiocie - scenariusze zajęć dla nauczycieli różnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum" oraz przeprowadzenie konkursu na najlepszy scenariusz zainspirowany publikacją.

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wszystkich specjalności z całego kraju, biblioteki pedagogiczne i publiczne, kuratoria oświaty, wojewódzkie ośrodki metodyczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, regionalne centra edukacji ekologicznej, wydziały ochrony środowiska różnych szczebli oraz organizacje ekologiczne mogą otrzymać publikację bezpłatnie!!!

Zamówienia należy składać pod adresem:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax (012) 631 57 31
e-mail:biuro@fwie.eco.pl

Równocześnie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie na najlepszy nowy scenariusz zainspirowany publikacją. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Załączniki:
1. zaproszenie do konkursu i regulamin
2. karta zgłoszeniowa
3. ankieta ewaluacyjna
4. opis publikacji