zakładka informacyjnatytuł projektu:

Dobry start w dorosłość

koordynator projektu:
Anna Mendel
tel.(012) 631 57 31 wew. 101
e-mail: ania@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.2010 - 06.2010

strona internetowa projektu:
www.dobrystart.eco.pl
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.2010 - 06.2010 |

Dobry start w dorosłość

Projekt jest odpowiedzią na problemy z aktywizacją zawodową i społeczną zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży z gmin wiejskich miejsko-wiejskich. W projekcie może brać udział młodzież w wieku 15-18 lat, osoby niezatrudnione i uczące się zamieszkałe w powiecie limanowskim i myślenickim.

W tym czasie przewidziano: warsztaty, treningi i konsultacje.

Projekt rozpoczyna 6 dniowy "WYJAZD KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH" dla wszystkich uczestników w okresie ferii zimowych (24-29 stycznia 2009 r. w Zakopanem). Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli poznać się wzajemnie, a także wykładowców i opiekunów, którzy będą prowadzili zajęcia po przyjeździe przez okres 6 miesięcy. Warsztaty wyjazdowe to także szansa na poznanie i podniesienie kompetencji społecznych i osobistych (m.in. poznanie swoich mocnych stron, sposobów radzenia sobie ze stresem, gospodarka czasem itd.).

Następnie uczestnicy podzieleni w 10-osobowe grupy będą uczestniczyć w następujących warsztatach:
- aktywizacyjnych
- tanecznych "Po prostu tańcz"
- informatycznych "w sieci"
- językowo-teatralnych
- grupowych oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym
- przedsiębiorczości "Młoda przedsiębiorczość".

Mile widziane osoby niepełnosprawne.

Na zakończenie wszystkich spotkań zostanie zorganizowany FESTYN, podczas którego uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności zdobyte podczas całego procesu trwania projektu.

Podczas zajęć z przedsiębiorczości nagrodą dla jednej z grup będzie udział w LETNIM OBOZIE JĘZYKOWYM.


Koordynator ds. edukacyjnych
(bieżące informacje na temat naboru i rekrutacji):
Agnieszka Gniadek-Zając,
tel. 512-541-239,
mail: info@dobrystart.eco.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" oddział w Krakowie.