zakładka informacyjna


tytuł projektu:

Ochrona zasobów przyrodniczych i zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000-szkolenia

koordynator projektu:
Łukasz Pabian
tel.(012) 631 57 31
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.12.2009 - 31.05.2010

strona internetowa projektu:
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.12.2009 - 31.05.2010 |

Ochrona zasobów przyrodniczych i zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000-szkolenia

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy na temat Natury 2000 i sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną walorów przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie obszarów Natura 2000. Szkolenia skierowane są do samorządów, inwestorów i społeczności lokalnych. Częsty brak odpowiedniej wiedzy na temat obszarów Natura 2000 doprowadza do naruszenia prawa, sankcji, zachwiania zrównoważonego rozwoju i utraty cennych zasobów. Pośrednim celem szkoleń jest również: budowanie partnerstwa, wypracowanie sposobów łączenia interesów społecznych, gospodarczych z ochroną środowiska, przełamanie stereotypów i obaw dotyczących Natury 2000. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny.

Zapraszamy!