zakładka informacyjnatytuł projektu:

Akcja Rewelacja Śmieci Segregacja

koordynator projektu:
Anna Mendel
tel.607 358 222
e-mail: ania@fwie.eco.pl

czas realizacji projektu:
01.06.2012-30.09.2013

strona internetowa projektu:
www.akcja-segregacja.fwie.pl/
Sponsorzy projektu
Projekt dofinansowano ze środków:

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

:: Aktualnie realizowane projekty ::

Projekty czasowe

| 01.06.2012-30.09.2013 |

Akcja Rewelacja Śmieci Segregacja

Promocja selektywnej zbiórki odpadów

segregacja

Strona projektuCelem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych zgrupowanych w formie wspólnot mieszkaniowych do aktywnej selektywnej zbiórki odpadów. Projekt ma za zadanie wykazać, że zaangażowanie społeczne w aktywną segregację odpadów może przynieść oprócz niematerialnych korzyści dla środowiska także wymierne korzyści finansowe. Z analiz wynika, że prowadząc selektywną zbiórkę oraz organizując sprzedaż zebranych posegregowanych frakcji 100 osobowa społeczność zrzeszona w wspólnocie mieszkaniowej jest w stanie wygenerować przychód dla wspólnoty rzędu 7900zł na rok, a ok. 46% produkowanych odpadów może zostać selektywnie zebrane oraz poddane recyklingowi. W ramach projektu będą segregowane i sprzedawane do punktów skupu odpady opakowaniowe tj. butelki PET, papier, 2 rodzaje szkła oraz aluminium i stal. Poziom segregacji odpadów w Polsce jest bardzo niski i wynosi zaledwie 8% ogółu produkowanych odpadów. Wynika on z niskiej świadomość społecznej w zakresie korzyści, jakie płyną z recyklingu, przez co stopień sortowania jest niewielki. Chcemy poprzez pogłębienie wiedzy osób mieszkających w poszczególnych wspólnotach oraz ich aktywne zaangażowanie w akcję, zmienić ich postawę i sposób postrzegania tego problemu. Na podstawie przeprowadzonej akcji wśród 6 wspólnot mieszkaniowych na terenie Krakowa (tj. ok. 720 osób), chcemy zbudować model procesu segregacji, który będą mogły powielać i wdrażać inne społeczności lokalne czerpiąc korzyści z własnego zaangażowania w sprawy wspólnoty.