okładkaMultimedia

Szkoła z bocianem

prezentacja multimedialna

rok wydania:2005

Opis płyty:
Niniejsza płyta jest elementem projektu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pt. "Projekt, przygotowanie i wykonanie płyty CD dla promocji ochrony bociana białego i jego siedlisk w szkołach Małopolski". Płyta zawiera rozdziały adresowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem Programu Edukacyjnego "Bocian". Rok z życia bociana, omówienie, omówienie programu czy informacje na temat działań na rzecz ochrony bocianów i ich siedlisk w Małopolsce to tylko niektóre pozycje prezentowane na płycie. Przejrzysty układ i liczne zdjęcia sprawiają, że zawarte na niej treści są łatwo zapamiętywane i stanowić będą dodatkowe narzędzie pracy dla nauczycieli zaangażowanych w działania na rzecz programu.

Zobacz opis projektu: "Projekt, przygotowanie i wykonanie płyty CD dla promocji ochrony bociana białego i jego siedlisk w szkołach Małopolski"