okładkaMultimedia

Żywioły

prezentacja multimedialna

rok wydania:2010

Opis płyty:
Prezentacja multimedialna "Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień - pakiet edukacyjny ", jest przeznaczona do prowadzenia zajęć lekcyjnych dzieci i młodzieży, jak i edukacji dorosłych (np. nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych itp.). Jest również uzupełnieniem do scenariuszy lekcyjnych wydanych w postaci pakietu edukacyjnego. W skład prezentacji multimedialnej wchodzą m.in. nagrania audio opowiadań, diaporamy na temat Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia.

Zobacz opis projektu: "Woda, powietrze, ziemia, ogień - pakiet edukacyjny"