okładkaMultimedia

Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii

prezentacja multimedialna

rok wydania:2010

Opis płyty:
Prezentacja multimedialna na temat odnawialnych źródeł energii stanowi część pakietu edukacyjnego wydanego w ramach projektu edukacyjnego nt. OZE. Prezentacja stanowi gotowy materiał do prowadzenia zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych (np. pracowników samorządów lokalnych, nauczycieli itp.).
Prezentacja podzielona jest na 6 części, z których każda ma za zadanie zaprezentowanie szeregu informacji na temat odnawialnych źródeł energii w tym:

  • energii słonecznej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych sposobów jej wykorzystania (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne itp.),
  • energii wiatru z opisem turbin wiatrowych oraz z historycznymi i współczesnymi przykładami jej wykorzystania,
  • energii wodnej z uwzględnieniem hydroenergetyki oraz małych elektrowni wodnych (MEW),
  • energii geotermalnej z opisem pomp ciepła i zarysem historycznym,
  • energii biomasy z uwzględnieniem biopaliw i wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej.

Dodatkowo każda część poprzedzona jest krótkim wprowadzeniem, które w prosty i zrozumiały sposób pozwala wstępnie zapoznać się z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Zobacz opis projektu: "Projekt edukacyjny nt. odnawialnych źródeł energii"