okładka
szczegółowe informacje

Bóbr - budowniczy i inżynier


autorzy: Andrzej Czech
rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-62598-04-5
liczba stron: 104

Wydana w ramach projektu:
W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku


Publikacje - opis

Bóbr - budowniczy i inżynier

Andrzej Czech

Bóbr jest jednym z niewielu gatunków zwierząt, które obok człowieka - potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. W warunkach postępującego przekształcania środowiska przyrodniczego często zachodzi konflikt interesów pomiędzy nimi.
Upowszechnienie informacji o bobrze, jego biologii i proponowanych sposobach zmniejszania konfliktów jest jednym z głównych celów niniejszej publikacji. Będzie ona pomocna dla przyrodników, leśników, przedstawicieli samorządów i członków organizacji ekologicznych. Omawia biologię i ekologię bobra, kładzie nacisk na znaczenie bobrów w środowisku oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między bobrem a człowiekiem. Zawiera również problemy ochrony bobrów i wskazówki udostępniania stanowisk bobra dla celów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej.