okładka
szczegółowe informacje

Dolina Karpia

Album fotograficzny

autorzy:
rok wydania: 2006
ISBN: 83-88744-74-7
liczba stron: 60

Wydana w ramach projektu:
Kraina Karpia i Ślepowrona - działania na rzecz ekoturystycznej aktywizacji regionu


Publikacje - opis

Dolina Karpia

Album fotograficzny

Wydawnictwo o charakterze albumu fotograficznego, dotyczy regionu określanego jako Dolina Karpia. Mianem tym opisujemy obszar historycznego ośrodka hodowli karpia, znanego już od średniowiecza. Tutejsze stawy hodowlane zajmują obszar setek hektarów rozciągając się w dolinie Wisły, Skawy i Wieprzówki. Album w formie dokumentacji fotograficznej (współczesnej i historycznej) prezentuje walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne tego obszaru. Część fotograficzna albumu, poprzedzona krótkim opisem Doliny Karpia, podzielona została na 3 wątki tematyczne zatytułowane "Pejzaże", "Natura" i "Człowiek", poprzedzone krótkim wstępem zawierającym charakterystykę i opis regionu. Wszystkie one w niezwykle malowniczy sposób przedstawiają uroki tej krainy, zarówno pod kątem przyrodniczym jak i historycznym i rekreacyjnym. Oglądając album nietrudno przekonać się, że jest to miejsce o wyjątkowych walorach przyrodniczych, warte odwiedzenia i zwiedzenia. Zarówno podpisy do zdjęć jak i opis wstępny przełożone zostały na język niemiecki i angielski, co jest dodatkowym atutem tego wydawnictwa.

Wydanie I albumu opublikowane zostało dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i wsparciu finansowemu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu