okładka
szczegółowe informacje

Funkcjonowanie prawa do informacji.

Raport z monitoringu urzędów gmin leżących na obszarach Natura 2000 pod kątem prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

autorzy: Kmiecik M.
rok wydania: 2008
ISBN:
liczba stron: 66

Wydana w ramach projektu:
Prawa i obowiązki w zakresie dostępu do informacji - działania na rzecz obywateli i administracji publicznej


Publikacje - opis

Funkcjonowanie prawa do informacji.

Raport z monitoringu urzędów gmin leżących na obszarach Natura 2000 pod kątem prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Kmiecik M.

Prawo do informacji publicznej (środowiskowej) stanowi niewątpliwie istotne osiągnięcie państw demokratycznych, stanowiące elementarną podstawę społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiającą kontrolę władz publicznych oraz gwarantującą pełne i racjonalne wykorzystanie przysługujących uprawnień, a przez to aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania istotnych dla społeczeństwa decyzji na wszystkich szczeblach władzy publicznej [...].
Przedmiotem niniejszego raportu jest analiza funkcjonowania prawa do informacji publicznej i środowiskowej, do której przyczynkiem był przeprowadzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych monitoring urzędów gmin leżących na obszarach Natura 2000 pod kątem prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. Celem raportu jest wskazanie podstawowych trudności w realizacji prawa do informacji przez podmioty uprawnione - także w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych oraz ewolucji orzecznictwa sądowego - w szczególności poprzez przedstawienie obecnego poziomu realizacji przez organy administracji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przedmiotowym monitoringiem objęto wszystkie gminy leżące na obszarach wyznaczonych w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, stanowiących jedną z prężnie rozwijających się i stosunkowo nową formę ochrony przyrody, a więc o szczególnym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.