okładka
szczegółowe informacje

Wilk


autorzy: Izabela Wierzbowska
rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-62598-03-8
liczba stron: 103

Wydana w ramach projektu:
W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku


Publikacje - opis

Wilk

Izabela Wierzbowska

Wilki jeszcze w starożytnych czasach były wzorem do naśladowania przez ludzi. Jednak pojawienie się osadnictwa, rozwój gospodarstw, a wraz z nimi hodowli zwierząt gospodarskich przyczyniły się do wywołania w wielu krajach nasilenia konfliktu z drapieżnikami. Przez stulecia tępiono je dążąc do ich całkowitej eksterminacji. Książka opisuje podstawowe zagadnienia z biologii wilka, jego rozmieszczenie na świecie z obecnym statusem ochrony i stanem populacji. Podjęto próbę podsumowania najbardziej aktualnych danych z zakresu funkcjonowania tego drapieżnika w naturalnych i zurbanizowanych środowiskach wraz z opisem szkód i sposobów ochrony inwentarza przed wilkami.