okładka
szczegółowe informacje

Dobre rady na odpady

Rodzice i dzieci segregują śmieci

autorzy: Mitura A., Potaczek A.
rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-87331-88-0
liczba stron: 48

Wydana w ramach projektu:
Program edukacyjny - Dobre rady na odpady


Publikacje - opis

Dobre rady na odpady

Rodzice i dzieci segregują śmieci

Mitura A., Potaczek A.

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Obecnie stały się prawdziwym problemem, gdyż wytwarzamy ich coraz więcej. Mając na uwadze troskę o nasze środowisko naturalne, stajemy przed problemem ograniczenia ich lawinowego powstawania.
W ostatnim czasie w naszym kraju uchwalono szereg regulacji prawnych, które wskazują na właściwy sposób postępowania z odpadami. Sposób ten zakłada segregację odpadów po to, aby nie trafiły one na składowisko, lecz zostały wyodrębnione z pozostałej masy odpadów poprzez selektywną zbiórkę, a następnie poddane recyklingowi. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie ilości odpadów, ponieważ te, które można poddać recyklingowi, nie kwalifikują się jako odpad, lecz cenny surowiec dla przemysłu.
W Polsce 96% odpadów trafia na składowiska. Trzy czwarte mieszkańców nie segreguje odpadów. Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do dostosowania standardów gospodarki odpadami do wymogów unijnych. Od naszej świadomości ekologicznej zależy to, w jakim środowisku będziemy żyli. Nasze poczynania dzisiaj mogą mieć zgubny wpływ na nasze najbliższe otoczenie, jak i na odległą warstwę ozonową. Starajmy się żyć tak, aby zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko, obserwowane na wielu płaszczyznach. W niniejszej publikacji znajdą Państwo szereg wartościowych informacji związanych z wytwarzanymi w naszych domach odpadami, wraz z sugestiami, jak zmniejszyć ich ilość i co z nimi robić.