okładka
szczegółowe informacje

Zieleń drzewiasta Małopolski. Raport


autorzy: Praca zbiorowa
rok wydania: 2006
ISBN:
liczba stron: 104

Wydana w ramach projektu:
Zieleń drzewiasta Małopolski


Publikacje - opis

Zieleń drzewiasta Małopolski. Raport

Praca zbiorowa

Publikacja podzielona jest na 2 części. Pierwsza z nich zatytułowana ?Monitoring administracji publicznej pod kątem wycinki, pielęgnacji oraz nowych nasadzeń drzew? stanowi formę oceny procedury wydawania zezwoleń na wycinania drzew i krzewów na tle obowiązujących przepisów prawnych, regulujących ochronę zadrzewień oraz postępowanie organów administracyjnych. Rozdział ten skupia się na dwóch głównych kwestiach: analizie obecnie funkcjonujących ram prawnych i zgodności postępowania organów administracyjnych z obowiązującymi przepisami/wymogami ustawodawcy oraz możliwości uczestniczenia organizacji społecznej w prowadzonych postępowaniach. [...] Raport został opracowany na podstawie prowadzonych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych postępowań administracyjnych, a także wybiórczo zebranych dokumentów dotyczących drzew (głównie wniosków i decyzji o wycinkę) w wybranych gminach województwa małopolskiego. Monitoringiem objęto następujące gminy: Brzesko, Myślenice, Jabłonka, Nowy Targ, Alwernia, Nowy Sącz, Miechów, Tarnów, Limanowa, Oświęcim ? miasto, Oświęcim - powiat, Chełmek, Kety, Brzeszcze. [...] Celem raportu jest również zwiększenie przejrzystości i poprawności prowadzonych przez organy administracji postępowań, a w konsekwencji zmniejszenie możliwości podejmowania zbyt pochopnych decyzji. Przedstawione zostały również obowiązujące wymogi ustawodawcy dotyczące działalności organów administracyjnych w trakcie wydawania decyzji, udział organizacji w prowadzonych postępowaniach oraz ocenę podjętych decyzji .[...]
Druga część publikacji ? ?Standardy prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w warunkach miejskich na podstawie ekspertyz dendrologicznych drzew poddanych uprzednio cięciom o charakterze redukcyjnym? przedstawia szczegółowy opis i analizę metod pielęgnacji drzew. Początek 2 części stanowią szczegółowe opisy technik wykonywania cięć, metod ich zabezpieczania , terminów kiedy tego typu działania powinny być prowadzone. W dalszej części opracowania przedstawiono wstępną ocenę żywotności drzew po wykonanych w koronach cięciach technicznych i poprawności ich wykonania, w oparciu o badania przeprowadzone na wybranych stanowiskach położonych na terenie Gminy Kraków. Drzewa objęte dokładną analizą objęte były w uprzednich latach poddawane zabiegowi cięć technicznych.

Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.