okładka
szczegółowe informacje

Raport na temat funkcjonowania ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie


autorzy: Kmiecik M.
rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-87331-86-3
liczba stron: 64

Wydana w ramach projektu:
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie


Publikacje - opis

Raport na temat funkcjonowania ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Kmiecik M.

Przedmiotem raportu jest analiza funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie po okresie kilkunastu miesięcy od jej wejścia w życie. Pierwsze euforyczne i pochlebne opinie oraz komentarze w związku z pojawieniem się przedmiotowej regulacji zostały zweryfikowane przez praktykę jej stosowania (a może właściwie nie mogły przez jej brak) w konkretnych przypadkach. Dość poważnym problemem praktycznym było duże opóźnienie w przygotowaniu i wprowadzeniu przepisów wykonawczych dotyczących: kryteriów oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku1 i rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposób prowadzenia działań naprawczych2, bez których funkcjonowanie przepisów ustawy było utrudnione, jeśli wręcz niemożliwe.
Jednak mając na uwadze fakt, że jest to regulacja stosunkowo świeża, a jej normatywna treść powinna zostać wkrótce dookreślona przez pojawiające się indywidualne rozstrzygnięcia organów administracji publicznej i sądów, należy przyjąć, że niebawem może ona się stać dość skutecznym narzędziem w zapobieganiu i zwalczaniu rodzajów szkód, które swoim zakresem obejmuje.
Niewątpliwie istotną dla dalszego funkcjonowania ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (przygotowania ewentualnej nowelizacji jej przepisów) jest kwestia wskazania wątpliwości i problemów interpretacyjnych, jakie pojawiają się w związku z próbami zastosowania jej norm w praktyce m.in. przez organizacje społeczne działające w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska oraz właściwe organy administracji publicznej. Taką też rolę ma w założeniu autora spełniać niniejszy raport.